เมนูหลัก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบสมาชิกสภาอบต.
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนการศึกษาศาสนา
ส่วนสวัสดิการสังคม
ส่วนโยธา
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
ส่วนสาธารณสุขฯ
ระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง
แผนการดำเนินงาน ปี 2557
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ข้อบัญญัติ อบต.แกลง
แผนอัตรากำลังข้าราชการ 3 ปี ประจำปี 2555-2557
รายงานงบประมาณการรายรับ
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายรับ - รายจ่าย ปี 2555
รายงานรายรับ-รายจ่ายปี 2553
บริการชำระภาษี
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
โครงการปรับลดระยะเวลาการบริการประชาชน
การเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
สาระน่ารู้ คู่อปท
กิจกรรม "พัฒนาชายหาดสวนสน"
นานาสาระ
การให้บริการของ อบต. เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องแก้ไข
Forum 1
ตั้งกระทู้ใหม่ที่นี่
เรียนเสนอรายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรีในการจัดงบประมาณจัดซื้อเพื่อร.ร.และองค์กรต่างๆในเขตของท่าน
(Reader : 1142)
เรื่อง ขอเสนอรายการครุภัณฑ์เครื่องดนตรี
เรียน คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล แกลง

ด้วยห้างดนตรีจีอายมิวสิคผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดนตรี พร้อมอะไหล่ทุกชนิดซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ มีความประสงค์ขอเสนอรายการเครื่องวงโยธวาทิตพร้อมอุปกรณ์ โดยมีคุณลักษณะถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ คุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี มีความทนทานสูงและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับนักดนตรีทั่วไปและนักดนตรีอาชีพว่าเป็นเครื่องที่มีความคุ้มค่าต่อเงินที่ท่านจ่าย อีกทั้งยังมีบริการหลังการขายที่ดีโดยส่งซ่อมแผนกซ่อมบำรุงจากกองดุริยางค์ทหารบก
อนึ่งหากท่านมีความสนใจจะสั่งซื้อเครื่องดนตรี ทางร้านยังมีสินค้าอื่นๆอีกกว่าสองพันรายการซึ่งไม่อาจกล่าว ณ ที่นี้ได้ทั้งหมดอาทิ เช่น กีต้าร์ เบส กลองชุด กลองยาว รัมนา ขิม แผ่นซับเสียง ฟลุ๊ต แซ็กโซโฟน ทูบา ทอมโบน คีย์บอร์ด ไม้คฑา ฉาบ เฟรนซ์ฮอร์น มาร์ชชิ่งทูบา ชุดวงโยธวาทิต เชลโล่ คอร์เน็ท ทรัมเป็ต ขาไมค์ กลองใหญ่ มาร์ชชิ่งเบล ปิคโคโล่ กลองพาเหรด โดยท่านสามารถเยี่ยมชมรายละเอียดใน www.geyemusic.comหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ สาขา1 (ดินแดง) โทร02-2757279 โทรสาร02-6917798 สาขา2 (หลังราม2,บางนา) โทร02-138-2923 มือถือ 085-825-0666 โทรสาร 02-138-2923 หรือเมล์มาได้ที่ geye06@gmail.com

ขอแสดงความนับถือ
มังกร
Posted by : มังกรวัน/เวลา : 17/9/2554 14:41:48
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.kleang.com